Jip’s nieuwe vriendje is geboren.

Hallo Bert en Herma,

Ik had beloofd dat ik me weer zou melden als ik meer weet.
Mijn nieuwe drentse patrijs-vriendinnetje is geboren. In Groningen.
De mensen uit het zuiden moeten er wel iets voor over hebben!

Met mij gaat het reuze goed.
Het vrouwtje en de baas vinden mij een cadeautje.
De makkelijkste hond van de zes.
In de tuin staat een stoel, die met een beetje fantasie op een
rolstoel lijkt. Vanmiddag was er bezoek , we zaten in de tuin en ik mocht
naast het vrouwtje in die stoel. Ik was de koning te rijk. Het voelde heel
vertrouwd.
Tot de volgende keer.
Jip